Arnold is back!

LAS VEGAS: Med selveste Arnold Schwarzenegger tilbake i filmserien er det være eller ikke for Terminator-franchisen med Terminator Genisys.