Alternativ innhold vil berge kinoene

Kinoenes fremtid vil avhenge av suksessene til visning av alternativt innhold. Det mener et britisk ekspertpanel.