Enquête: Bransjekolleger om Ivar Halstvedt

Vi stilte tre likegyldende spørsmål til kinobransjepersonligheter i anledning Ivar Halstvedts 25-årsjubileum. Her er svarene vi fikk.