Quentin Tarantino tilbake til røttene

Quentin Tarantino vender tilbake med en film som utvilsomt ligger nærmest hans største inspirasjonskilde.