Ski Kinosenter er blitt SF Kino Ski

Ski Kinosenter er i løpet av sommeren omprofilert til SF Kino Ski. Både ansatte og besøkende liker endringene, sier senterleder Alexander Dalen.