Tarantino gyver løs på ny western

Quentin Tarantino returnerer til sjangeren som inspirerte ham til å bli regisssør, spaghettiwestern.